Coachen in zelfvertrouwen

Coaching vs Counselling

Wat kan je verwachten van mij?

Ik ben zowel coach als counsellor en beiden gaan hand in hand. Ik kan niet niet coachen zonder de onderliggende oorzaken, patronen te kennen. Ik kan niet counsellen als we niet doelgericht veranderingen gaan aanpakken. Beiden werken versterkend in het krijgen van inzichten, zelfkennis en nieuwe veranderingen in je leven te brengen door uit je comfortzone te komen.

Coachen is een vorm van begeleiden van personen in hun ontwikkeling, op basis van een gelijkwaardige en veilige relatie en met een afgesproken focus of doel. De verantwoordleijkheid en autonomie voor het leren ligt bij de gecoachte zelf. De coach is begeleider, ondersteunend bij het afleggen van de weg.

Als Coach kijk je samen met je cliënt hoe hij met nieuwe strategiën dingen in de toekomst anders kan doen. Je onderzoekt de mogelijkheden en sterke punten van de client en daagt hem/haar uit om grenzen te verleggen.


Counselling is het aangaan van een professionele relatie met een counsellor met als doel individuen te empoweren zodat zij beschikken over psychische gezondheid, welbevinden en hun opleidings- en carrièredoelstellingen kunnen nastreven. Counselling werk via methodisch handelen binnen gestructureerde setting.

Als Counsellor ga je met je cliënt op zoek naar de onderliggen patronen en onderzoek je waar het probleem in het verleden is ontstaan. je kijkt vervolgens hoe de onderliggende oorzaken en patronen kunnen worden veranderd en opgelost.


Coachen in zelfvertrouwen